Pozastavení a ukončení běhu programu

 

pauseus Pozastaví činnost PICAXE na dobu určenou násobky mikrosekund
pause Pozastaví činnost PICAXE na dobu určenou násobky millisekund
wait Pozastaví činnost PICAXE na dobu určenou násobky sekund
nap Převede PICAXE na krátkou dobu do stavu snížené spotřeby energie
sleep Převede PICAXE do režimu spánku
doze Převede PICAXE do režimu spánku, na rozdíl od příkazu sleep časovače stále pracují
hibernate Hibernuje PICAXE až do doby, než dojde k resetu nebo k přerušení