Analogové vstupy a výstupy

 

touch Zpracovává signál z dotekového čidla
touch16 Zpracovává signál z dotekového čidla s vyšší přesností
readadc Čte hodnotu z analogového vstupu
readadc10 Čte hodnotu z analogového vstupu s vyšší přesností
readtemp Čte teplotu z digitálního teplotního čidla DS18B20
readtemp12 Čte teplotu z digitálního teplotního čidla DS18B20 s přesností 0,625 st.C
daclevel Nastaví napětí na pinu DAC ve 32 krocích
dacsetup Konfiguruje DAC a určí zdroj referenčního napětí
readdac Přečte hodnotu napětí na pinu DAC
readdac10 Přečte hodnotu napětí na pinu DAC s vyšší přesností