Digitální vstupy a výstupy

 

high Přepne pin na výstup a nastaví ho na log.1
low Přepne pin na výstup a nastaví ho na log.0
toggle Přepne pin na výstup a nastaví ho na opačnou logickou úroveň
backward Motor zpět
forward Motor vpřed
halt Motor stop
sound Vytváří jednoduché zvuky
play Přehrává přednastavené melodie
tune Přehrává jednoduché skladby
servo Řídí modelářský servomechanismus
servopos Nastavuje pozici modelářského servomechanismu
irin Přijímá příkaz, přenášený IR světlem
irout Vysílá příkaz, přenášený IR světlem
rfin Přijímá data z radiového modulu
rfout Vysílá data radiovým modulem
pwmout Generuje trvalý PWM signál
pwmduty Nastavuje činitel plnění PWM signálu
if pin Reaguje na stav vstupního signálu
count Počítá pulzy, přicházející na vybraný vstupní pin
pulsin Měří délku příchozího pulzu na vybraném vstupním pinu
pulsout Vytváří pulz na vybraném výstupním pinu
input Nastavuje pin jako vstupní
output Nastavuje pin jako výstupní
reverse Přepíná pin ze vstupního na výstupní a naopak
pullup Připojuje vnitřní zdvihací (pull-up) rezistory na vstupní piny
inputtype Určuje elektrické vlastnosti vybraných vstupních pinů
infrain Přijímá příkaz, přenášený IR světlem
infrain2 Vysílá příkaz, přenášený IR světlem
infraout Vysílá příkaz, přenášený IR světlem
pwm Generuje časově omezený PWM signál
switch Přepíná logickou úroveň výstupního pinu mezi log.1 a log.0
button Odrušuje kontakt mechanického spínače
high portc Nastavuje celý port C na log.1
low portc Nastavuje celý port C na log.0
readoutputs Přečte hodnotu pouze výstupních pinů
readportc Načte hodnotu vstupních pinů na portu C