Jiná komunikační rozhraní

 

hi2cin Čte data ze zařízení s I2C portem
hi2cout Zapisuje data do zařízení s I2C portem
hi2csetup Nastavuje parametry a módy I2C sběrnice
i2cslave Nastavuje parametry I2C sběrnice
readi2c Čte data ze zařízení s I2C rozhraním
writei2c Zapisuje data do zařízení s I2C rozhraním
kbin Čte kód klávesy z přímo připojené klávesnice PS2
kbled Rozsvěcuje LED na přímo připojené klávesnici PS2
keyin Čte kód klávesy z přímo připojené klávesnice PS2
keyled Rozsvěcuje LED na přímo připojené klávesnici PS2
owin Čte data ze zařízení, připojeného jednovodičovou sběrnicí
owout Zapisuje data do zařízení, připojeného jednovodičovou sběrnicí
readowsn Čte sériové číslo zařízení, připojeného jednovodičovou sběrnicí
hspiin Čte data přes hardwarové SPI rozhraní
hspiout Zapisuje data přes hardwarové SPI rozhraní
hspisetup Nastavuje parametry hardwarového SPI rozhraní
shiftin Čte data přes SPI rozhraní
shiftout Zapisuje data přes SPI rozhraní
srlatch Nastavuje způsob činnosti interního SR klopného obvodu
srreset Nuluje interní SR klopný obvod
srset Nastavuje interní klopný obvod
uniin Čte data přes UNI/O rozhraní
uniout Zapisuje data přes UNI/O rozhraní
hpwm Generuje PWM signál hardwarovým generátorem
hpwmduty Nastavuje činitel plnění PWM signálu z hardwarového generátoru
ultra Měří vzdálenost pomocí ultrazvukového dálkoměru SRF005