Asynchronní sériová komunikace

 

debug Zobrazí aktuální obsah všech proměnných v ladícím okně programového editoru
sertxd Sériový výstup po programovacím kabelu s definovanými parametry přenosu
serrxd Sériový vstup po programovacím kabelu s definovanými parametry
serin Sériový vstup s volitelným nastavením
serout Sériový výstup s volitelným nastavením
hserin Sériový vstup dat přes pin, spojený s integrovaným hardwarovým převodníkem
hserout Sériový výstup dat přes pin, spojený s integrovaným hardwarovým převodníkem
hsersetup Konfigurace interního hardwarového převodníku