Konfigurační příkazy

 

peeksfr Přečte data ze speciálních funkčních registrů
pokesfr Zapíše data do speciálních funkčních registrů
calibfreq Kalibrace vnitřního oscilátoru PICAXE
setfreq Nastavení taktovací frekvence vnitřního oscilátoru PICAXE
disablebod Zákaz detekce poklesu napájecího napětí
enablebod Povolení detekce poklesu napájecího napětí
readinternaltemp Čte teplotu uvnitř PICAXE
readfirmware Přečte číslo verze zaváděcího programu, nainstalovaného v PICAXE
readrevision Přečte číslo revize uživatelského programu, nastavené direktivou #revision
readsilicon Čte typ mikrokontroléru PIC, na němž je konkrétní PICAXE založen
adcconfig Určuje zdroj referenčního napětí pro ADC
adcsetup Konfiguruje piny ADC u PICAXE řady X2
calibadc Kalibruje vnitřní referenční napětí
calibadc10 Kalibruje vnitřní referenční napětí s větší přesností
compsetup Konfiguruje interní komparátor v PICAXE řady X2
fvrsetup Nastavuje vlastnosti vnitřní napěťové reference (FVR)
disconnect Zakáže skenování pinu, určeného pro nahrávání programu do PICAXE
reconnect Povolí skenování pinu, určeného pro nahrávání programu do PICAXE
hintsetup Nastavuje podmínky pro vyvolání přerušení na vybraných pinech
disabletime Zakazuje inkrementaci vnitřního čítače času
enabletime Povoluje inkrementaci vnitřního čítače času
settimer Nastaví a spustí vnitřní časovač/čítač
tmr3setup Nastavuje vlastnosti časovače Timer 3
booti2c Kopíruje program z externího slotu paměti 24LC128 do vnitřní paměti PICAXE
run Spouští program z vybraného slotu
pop Čte proměnnou datového typu byte ze zásobníku
popram Obnoví obsah proměnných z RAM zásobníku
push Ukládá data do zásobníku
pushram Uloží obsah proměnných do RAM zásobníku