Přerušení a multitasking

 

setint Nastavuje podmínky pro přerušení běhu programu vnější událostí
setintflags Nastavuje podmínky pro přerušení běhu programu žádostí o přerušení
restart Restartuje zvolený proces
resume Obnoví činnost zvoleného procesu
suspend Pozastaví zvolený proces