Direktivy

 

#com Určí, přes který port PC se bude zavádět program do PICAXE
#define Definuje popisku (label) pro direktivy #ifdef a #ifndef
#else Součást direktivy #ifdef a #ifndef
#endif Ukončuje direktivy #ifdef a #ifndef
#endmacro Ukončuje direktivu #macro
#endregion Ukončuje direktivu #region
#endrem Ukončuje víceřádkovou poznámku
#error Vynutí chybu kompilátoru na daném místě s možným komentářem
#freq Nastaví základní taktovací frekvenci pro zavedení programu z PC
#gosubs Určuje počet povolených volání podprogramů
#if Hodnota štítku určuje, které části kódu budou kompilovány a zavedeny do PICAXE
#ifdef Podmíněná kompilace programového kódu, pokud je štítek definován
#ifndef Podmíněná kompilace programového kódu, pokud štítek není definován
#include Do programového kódu je zahrnut udje říkazyěnných do RAM zásobníkui kód obsažený v souboru daného jména
#macro Definice makra
#no_data Zakazuje přenos dat do EEPROM
#no_debug Zakazuje činnost příkazu debug
#no_end Na konec programu není automaticky doplněn příkaz end
#no_table Zakazuje přenos dat tabulky
#picaxe Nastaví mód kompilátoru pro konkrétní typ PICAXE
#region Označuje uživatelem definovanou oblast
#rem Uvozuje víceřádkovou poznámku
#revision Nastavuje číslo verze uživatelského programu
#sim Simuluje chování PICAXE, zapojeného do příslušného projektového kitu
#simspeed Nastaví rychlost běhu simulace
#simtask Určuje, který proces bude při simulaci sledován
#slot Vybere vnitřní program (0 až 3), nebo I2C program (4 až 7)
#terminal Otevírá okno terminálu a nastaví komunikační rychlost
#undefine Odebere štítek z aktuálního seznamu, určeného direktivou #define
preprocessor Nahradí zástupné řetězce aktuálními daty