Co je uvnitř Picaxe?

Picaxe jsou založeny na procesorech PIC od firmy Microchip. Odkaz vede na stránku Microchipu, kde lze stáhnout katalogový list příslušného procesoru. V katalogovém listu lze nalézt statické i dynamické parametry a případně další podrobnosti o použitých čipech.

Picaxe-08M2 - PIC12F1840
Picaxe-14M2 - PIC16F1825
Picaxe-18M2 - PIC16F1847
Picaxe-20M2 - PIC16F1829
Picaxe-20X2 - PIC18F14K22
Picaxe-28X2 - PIC18F25K22
Picaxe-40X2 - PIC18F45K22

Pro úplnost dodávám, že Picaxe se od procesoru PIC odlišuje nejenom nápisem na pouzdru, ale především programem vloženým výrobcem, programem, který umožňuje komunikaci s počítačem a nahrávání uživatelského programu v jazyce Basic a který obsahuje výkonnou část všech příkazů atd.  Jinými slovy prázdný procesor od Microchipu nelze používat jako Picaxe.

InsidePicaxe